NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

Standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av Aivika dokumenthanteringslösningar
från New Dynamic Solutions BVBA.
NDS Company - logo

Lösningar för automatisering av dokument-/ärendehantering och processer
NDS Aivika Search - logo

Aivika Search
Webbaserad informations-/dokumentsökning och dokumentdistribution

Aivika Search är det perfekta komplementet till ScannerVision™

Aivika Search tar vid där ScannerVision™ slutar
- sluthanteringen av inskannade dokument.

Dess uppgift är att utgöra ett kraftfullt stöd för webbaserad
informations-/dokumentsökning, indexering och dokumentdistribution
- samt att verka snabbt och under största möjliga säkerhet och sekretess.
Aivika Search översikt

Aivika Seach har en inbyggd intelligent indexeringslogik
för helautomatisk sortering, helt utan operatörsingripande,
av alla skannade dokument.

Aivika Search tar bort behovet av att först klassificera dokument med
avseende på typ, säljare, kund, etc. innan dokumenten kan skannas in.

Med Aivika Search placerar operatören istället alla dokument
direkt i skannerns dokumentmatare och klickar enkelt på det önskade
bearbetningsalternativet som presenteras på operatörspanel.
Aivika Search läser därefter in alla dokument samt indexerar
och distribuererar dem för vidare bearbetning.

Aivika Search MFP Operator and MFP Panel - PictureAivika Search - Det perfekta komplementet till ScannerVision™

ScannerVision™

omvandlar en multifunktionell enhet (MFP) eller skanner
till en kraftfull enhet för att hantera digitala dokument på kontoret.

Via flexibla och konfigurerbara styrmallar anpassas funktionen för
ScannerVision™ till alla arbetsmiljöer på det mest enkla sättet.

ScannerVision™ ger i kombination med Aivika Search
en helt ny dimension till den mappstruktur som genereras
av ScannerVision™.

Aivika Search - BIld

Så snart som styrmallar har konfigurerats och strukturen
för lagringen av dokumenten definierats, adderar Aivika Search
till en logisk indexering och distributionsregler skapar därmed
automatiskt och helt utan operatörsingripande filstruktur
och/eller nödvändiga metadatatillägg för dokumentlagringen.

Aivika Search Admin Web Interface - Picture

Operatören/användaren behöver endast bry sig om att
placera orginaldokumenten i skannern / MFP-enheten.
När dokumenten är skannade kommer de
automatiskt att levereras till rätt destination!
Snabb sökning gör att dokumenten blir enkelt tillgängliga för alla

Webbgränssnitt ger Aivika Search en kraftfull och enkel dokumentsökning.

Vem som helst med nödvändig behörighet kan omedelbart visa
och hämta dokument från det digitala arkivet via webbgränssnittet.

Aivika Search / Web Search Interface - Bild


Webbgränssnittet i Aivika Search medger sökning och
omedelbar hämtning av skannade dokument.

Stöd för inbyggda miniatyrbilder gör det möjligt att se dokumentinnehållet
innan ett dokument öppnas, vilket effektiviserar och optimerar
tidsåtgången och tillgängligheten till arkiverade dokument.

Aivika Search / Advanced Search - Bild

Via sökgränssnittet i Aivika Search kan heltäckande sökningar
med flera sökparametrar utföras, exempelvis samtidig sökning på
ordinnehåll, datum, en del av ett ord, etc.

Det ger också möjlighet att avgränsa sökningen,
och därmed optimera sökningen till att omfatta endast
en del av de lagrade/arkiverade dokumenten.

När användaren vill öppna ett dokument
behöver han/hon bara klicka på det och Aivika Search-klienten
startar det ursprungliga programmet som dokumentet skapades med
och användaren kan därmed direkt arbeta vidare med dokumentet.
Aivika Search - Egenskaper och funktionalitet

  Aivika Search - Översikt över egenskaper och funktionalitet

  • Automatisk sortering av dokument och
   leverans/distribution av dessa till rätta lagringsmappar

  • Stöder följande skannade dokumenttyper och filtillägg:
   • pdf, doc, xls, ppt, gif, tif, bmp, xml, jpg, html, txt, dat, log

  • Filer distribueras flexibelt till obegränsat antal mappstrukturer

  • Ingen begränsning av antalet ord vid textigenkänning

  • Ingen begränsning av antalet ark per dokument

  • Obegränsat antal användare och grupper
   (baserat på autentiseringsvillkor för
   kontrolldomän eller lokal arbetsgrupp)

  • Behörighet till mappar efter användar-och gruppregler

  • Behandling av både ensidiga som flersidiga bilder

  • Smart-Folders och Hot-Folders för tillägg av tillfälliga dokument,
   ingen begränsning i någon punkt i nätet

  • Fil- och mappindexering (manuellt eller automatiskt)

  • Automatisk backup-tagning (dag, vecka, månad)

  • Stöder TWAIN-drivna enheter för skanning

  • System för filöverföring i realtid med FTP

  • Anslutningsstöd till vanligt använda databaser

  • Automatisk import av befintliga mappar i filsystemet,
   utan att skapa nya strukturer

  • Skapande av textetiketter för certifiering av dokument

  • Skapande av dynamiska mappar, enligt egna önskemål

  • Externa anslutningar för att skapa mappar

  • Förvald distributionsväg och brandvägg för
   automatiskt hanterade dokument

  • Automatisk streckkodsigenkänning

  • Skapande av lösenordsskyddade PDF-filer

  • Automatisk val av pappersriktning enligt textriktining

  • Förmånligt pris
   - mycket verksamhetsvärde för investerade medel

  • Livslång (Perpetual) licens för obegränsat antal användare
   och obegränsat antal dokument

  • Vi är lyhörda för att vidareutveckla och anpassa
   Aivika Search till kundspecifika önskemål och krav:

   • Aivika Search kan integreras med våra partners
    egna lösningar för att skapa ett unikt kunderbjudande

   • Aivika Search kan anpassas och konfigureras
    (efter överenskommelse) enligt önskemål

   • Aivika Search partners kan ändra logotype, produktnamn,
    utseende; allt kan anpassas för exklusiv användningAivika Search videodemonstrationer

Webinars / Video recordings - Icon

Aivika Search demonstrationer- Popup-fönster

Boka online-demonstration av Aivika SearchAivika Search datablad/broschyrer

Aivika Search broschyr (engelsk, pdf)Beställningsnummer och prisinformation

Aivika Search programvara kan erhållas både via licensköp och via leasing.

Licenser gäller för obegränsat antal användare
och obegränsat antal dokument.

För produktbeskrivning och beställningsnummer - Klicka här.Download - Icon
Prova Aivika Search i 30-dagar kostnadsfrittFör mer information kontakta NewFormatNDS Aivika Search - logo
NDS/Aivika Search Partner


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2022 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.